ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 15:55:13     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประดวกธิดาช้าง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดธิดาช้าง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.cdd.go.th/web/lampang และเว็บไซด์ https://lampang.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5426-5055 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560