ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 16:02:09     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานสารบรรณและห้องงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 551 หมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-821567 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซด์ https://www.lampangpoly.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560