ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2560 / 16:18:24     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อส่งบทความวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.conference.kku.ac.th/grc/ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร วิมลศิริ โทรศัพท์ 043-202-420 ต่อ 42423


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิ้นสุดวันที่ : 03 มกราคม พ.ศ. 2561