ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2560 / 12:14:18     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อนึ่ง ท่านสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย Dowload รายละเอียดของทุกหลักสูตร ได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th
รวมถึงกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 0 3810 2288-90 โทรสาร 0 3839 4871 , 0 3874 5798 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561