ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2560 / 16:01:39     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2561
สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ประจำปี 2561 มาชำระภาษีในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่หากผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-613-990 ต่อ 116 ในเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561