ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 ธันวาคม 2560 / 16:08:05     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือ การงดจัดขนม - เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพในวันเด็ก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือ การงดจัดขนม - เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพในวันเด็ก โดยให้เลือกอาหารที่ดีต่อสุชภาพ ไม่ควรจัดหาขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ของขบเคี้ยว และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงมาก รวมทั้งน้ำอัดลม มาเป็นรางวัลในกิจกรรมวันเด็ก ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วันเด็กเป็นวันที่ดีต่อสุขภาพเด็กอย่างแท้จริง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 14 มกราคม พ.ศ. 2561