ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 ธันวาคม 2560 / 13:20:04     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5358-4703 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 17 มกราคม พ.ศ. 2561