ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 ธันวาคม 2560 / 15:45:34     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นที่ดินรวม 1 แปลง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นที่ดินรวม 1 แปลง โดยกำหนดขายทอดตลาดจำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561, 20 กุมภาพันธ์ 2561, 6 มีนาคม 2561 และ 20 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์หมายเลข 054-521-128 ต่อ 305 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2561