ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 มกราคม 2561 / 14:44:27     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับโณงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนสอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5309 1711 ต่อ 205


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
สิ้นสุดวันที่ : 17 มกราคม พ.ศ. 2561