ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2561 / 15:56:46     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจติดต่อ ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โทร. 0-5300-6252-3 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2561