ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มกราคม 2561 / 13:11:49     โดย : สวท.พะเยา
   ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่12” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561
ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา และท๊อปพลาซ่าพะเยา กำหนดจัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่12” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561 โดยจะทำการมอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 208 คน และมอบอุปกรณ์เครื่องนอนให้กับที่พักนักท่องเที่ยว โครงการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดพะเยา บ้านปางค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทางชมรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม 89.25 MHz.392 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือ ที่บัญชีออมทรัพย์ ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เลขที่บัญชี 980-341-8629


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561