ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2561 / 14:50:22     โดย : สวท.พะเยา
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนีบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนีบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรอบที่ 1 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 พร้อมทุนการศึกษา ทุนวิจัย จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาและสมัครได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.02-441-4125 ต่อ 112-113 , 208-210


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ้นสุดวันที่ : 15 มกราคม พ.ศ. 2561