ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2561 / 10:24:07     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 17 มกราคม พ.ศ. 2561