ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2561 / 10:53:16     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เชิญเข้าร่วม "งานเกษตรสุรนารี 61" และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เชิญเข้าร่วม "งานเกษตรสุรนารี 61" และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/dCbdXP และสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/kijVq4 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-224820-1


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิ้นสุดวันที่ : 13 มกราคม พ.ศ. 2561