ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มกราคม 2561 / 09:20:45     โดย : สทท.เชียงใหม่
   มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ printer
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ printer จำนวน 8 รายการสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5311 2271 ต่อ 305,306


ข่าวประกวดราคา จาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สิ้นสุดวันที่ : 22 มกราคม พ.ศ. 2561