ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2561 / 13:34:10     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) เป็นจำนวนมาก
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี สัญชาติไทย สุขภาพรางการสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนสูงตั้งแต่ 164 เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน 180 เซนติเมตร เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เสียค่าสมัครใดๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2456 – 9452 หรือ 0 – 2356 – 0893 หรือทาง www.gad.moi.go.thข่าวรับสมัคร จาก : กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
สิ้นสุดวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561