ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2561 / 14:55:23     โดย : สวท.แพร่
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกา 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกา 2561 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถขอรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 อาคารเรียนและหอนอนตึก 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-069-615


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561