ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2561 / 14:59:05     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2561-ชั้นเด็กเล็ก รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 20 คน-ชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 20 คน-ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 20 คน-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 20 คน-ชั้นประถมศึกษารับสมัครนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้ปกครองที่สนใจขอรับระเบียบการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการของโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-403 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561