ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2561 / 15:53:17     โดย : สทท.เชียงใหม่
   มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อตู้อบพลาสติก (ตามแบบมูลนิธิขาเทียมฯ) จำนวน 9 เครื่อง
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อตู้อบพลาสติก (ตามแบบมูลนิธิขาเทียมฯ) จำนวน 9 เครื่องสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5311 2271 ต่อ 306


ข่าวประกวดราคา จาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สิ้นสุดวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561