ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:12:37     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สร้างการจอดรถ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สร้างการจอดรถสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สร้างการจอดรถสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผู้สนใจติดต่อ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0-5351-1653 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561