ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:51:20     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับศูนย์เด็กเล็ก, อนุบาล 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษา กำหนดรับสมัครในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-511-404


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สิ้นสุดวันที่ : 09 มีนาคม พ.ศ. 2561