ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:54:34     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร โดยจัดจำหน่ายสุกรเนื้อแดง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร โดยจัดจำหน่ายสุกรเนื้อแดง ราคา ก.ก. ละ 100 บาท บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2561 ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์ (ยกเว้นวันพระ) เวลา 09.30 – 16.30 น. ผู้บริโภคที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561