ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:57:00     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครงาน Part time
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครงาน Part time เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ โทร. 054-511721, 054-511807 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2561