ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:57:47     โดย : สวท.แพร่
   จัดโครงการ “คืนเสียงสู่โสต”
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และ มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท จัดโครงการ “คืนเสียงสู่โสต” ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และทำการผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่จึงขอให้ประชาชนผู้มีโรคหู และมีปัญหาการได้ยิน มารับบริการตรวจคัดกรอง ที่งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมเข้ารับบริการตามโครงการฯ ดังกล่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561