ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:44:41     โดย : สทท.เชียงใหม่
   โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตราสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5390 8500 ต่อ 60447,60448


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
สิ้นสุดวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561