ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:15:29     โดย : สวท.แพร่
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 – วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 มีกำหนด 45 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทร. 054 – 523 276


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2561