ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:16:10     โดย : สวท.แพร่
   เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดำเนินการประมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลสูงเม่น
เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดำเนินการประมูลเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลสูงเม่น จำนวน 2 รายการ อาคารพาณิชย์เก่า จำนวน 1 คูหา และอาคารพาณิชย์ใหม่ จำนวน 1 คูหา หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ งานเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 054-541-229 ต่อ 14


ข่าวประกวดราคา จาก : ทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561