ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:16:52     โดย : สวท.แพร่
   คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง
ด้วย คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง ในวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ ถึงขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้ ) เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561