ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:03:34     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,และ ภ.ง.ด.91) ประจำภาษี 2560
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,และ ภ.ง.ด.91) ประจำภาษี 2560 สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือทางเว็ปไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Rd smart tax application จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-175 ต่อ 0และ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทรหมายเลข 1161


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 02 เมษายน พ.ศ. 2561