ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:18:19     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ รับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561 -นักเรียนในเขต นักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร 25 - 28 มีนาคม2561 สอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2561 -นักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ รับสมัคร 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบคัดเลือกในวันที่ 1 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-621-262


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 01 เมษายน พ.ศ. 2561