ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:01:19     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-611785-7


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2561