ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 มีนาคม 2561 / 14:05:56     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้รับทดแทน จำนวน 1 รายการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้รับทดแทน จำนวน 1 รายการ ดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ทะเบียน ม 5104 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด และถือราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุด
ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาขอรับเอกสารรายการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาดได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5426-5089


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2561