ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 มีนาคม 2561 / 14:21:45     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน สอบถามโทร. 0-5353-7611


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2561