ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม 2561 / 11:21:52     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 5)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน วฐ 7619 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา
ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาติดต่อขอดูรายละเอียดและสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ที่จะขายทอดตลาดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5482-0090
และกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง โดยจะเริ่มลงทะเบียนกับคณะกรรมการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. และจะทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2561