ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:28:50     โดย : สวท.แพร่
   ด้วยคณะกรรมการศิษย์เก่าพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วม งานสังสรรค์ศิษย์เก่าลานนาทุกรุ่น
ด้วยคณะกรรมการศิษย์เก่าพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วม งานสังสรรค์ศิษย์เก่าลานนาทุกรุ่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองโต๊ะ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ติดต่อที่คุณ มารยาท วิโรจน์รัตนชัย โทรศัพท์หมายเลข 081-530-2494 หรือคุณสิงห์คาร มะโนสีลา โทรศัพท์หมายเลข 087-184-2626


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะกรรมการศิษย์เก่าพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 12 เมษายน พ.ศ. 2561