ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:29:27     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ต่อเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง มีจิตใจดี รักงานบริการ รักเด็ก ใจเย็น มีทัศนคติที่ดีต่อเด็กพิการ เพื่อดูแลเด็กนักเรียนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และดูแลนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่างๆผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 12 -20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 054-653-276


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2561