ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 มีนาคม 2561 / 16:30:36     โดย : สวท.แพร่
   ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด อาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จำนวน 3 หลัง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด อาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จำนวน 3 หลัง กำหนดเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สอบถามโทรศัพท์หมายเลข 054 – 532-295 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2561