ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2561 / 17:02:41     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 2 บ้านดอน ,หมู่ที่9 บ้านทุ่งหลุก ,หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง ,หมู่ที่ 16 บ้านผาลาย ผู้ยื่นเสนอสามารถเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างอำเภอเชียงดาว


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
สิ้นสุดวันที่ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2561