ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2561 / 17:03:40     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นเสนอสามารถยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สิ้นสุดวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2561