ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2561 / 16:04:38     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตรืสหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางสหกรณ์ รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-196 ต่อ 12 ในเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2561