ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 มีนาคม 2561 / 16:29:41     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง รับสมัครงาน ตำแหน่ง “ยามรักษาการณ์” จำนวน 1 อัตรา
ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาคนพิการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่ง “ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง” ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) เพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย และให้บริการผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เลขที่ 140 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5482 9735
**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.northernwomencenter.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2561