ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2561 / 15:26:17     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนเจริญราษฎร์แพร่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล อายุ 2 ปี ขึ้นไป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเจริญราษฎร์แพร่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล อายุ 2 ปี ขึ้นไป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเจริญราษฎร์แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-051 หรือ 086-430-0136 และดูรายละเอียดได้ทาง www.crschool.ac.th


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนเจริญราษฎร์แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561