ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2561 / 15:28:18     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-623-547 และ 086-731-2942


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) จ.แพร่
สิ้นสุดวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561