ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2561 / 12:49:08     โดย : สวท.แพร่
   เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2561
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2561 ดังนี้ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่วันพุธที่ 4 เมษายน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่นวันจันทร์ที่ 9 เมษายน ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัยวันพุธที่ 11 เมษายน ณ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ และนิ่มซี่เส็งและวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว และสามารถบริจาคได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุด ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ โทร. 054 – 533 500 ต่อ 2305


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 26 เมษายน พ.ศ. 2561