ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2561 / 12:50:04     โดย : สวท.แพร่
   สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561จำนวน 2 ทุน
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หัวข้อย่อย ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป หัวข้อย่อยทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงาน ก.พ.
สิ้นสุดวันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2561