ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2561 / 12:50:40     โดย : สวท.แพร่
   จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีสงกรานต์ เมืองแพร่ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีวิถีชีวิต โดดเด่น งดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการแต่งกายด้วยผ้าหม้อห้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 17 เมษายน พ.ศ. 2561