ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2561 / 12:51:15     โดย : สวท.แพร่
   อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพนำบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งความจำนงขอบริจาคเบี้ยยังชีพ ณ สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ และหักลดหย่อนภาษี 1 เท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561