ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2561 / 12:52:55     โดย : สวท.แพร่
    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 โดยส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปผลงานวีดีโอสารคดีสั้น ความยาว 35 นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียด แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำผลงาน ส่งไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โทรศัพท์หมายเลข 02-298-5608 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561