ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 เมษายน 2561 / 11:29:16     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลนครเชียงราย ประมูลราคาการเช่าอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือและส้วมสาธารณะเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง
เทศบาลนครเชียงราย ประมูลราคาการเช่าอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือและส้วมสาธารณะเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. และกำหนดเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตันไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5371-1333 ต่อ 212 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลนครเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2561