ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 เมษายน 2561 / 15:23:43     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศุนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ศุนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตรกรรม 2 อัตราสอบถาม โทร. 0 5394 8286


ข่าวรับสมัคร จาก : ศุนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2561